Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/4144
Title: Ефективність інструментів просування круп’яної органічної продукції на вітчизняні та європейські ринки в умовах глобалізації
Authors: Орленко, О. В.
Keywords: крупяна продукція
органічне виробництво
екологічно безпечна продукція
маркетингові дослідження
сегментація
цільові споживочі
крупяная продукция
органическое производство
экологически безопасная продукция
маркетинговые исследования
сегментация
целевые потребители
cereal products
organic farming
environmentally safe products
market research
segmentation
target consumers
Issue Date: 2015
Abstract: Обгрунтовано важливість проведення маркетингових досліджень попиту на крупяну органічну продукцію. Визначено чинники, що стримують розвиток органічного виробництва в Україні. На підставі результатів анкетування представлено ключьові характеристики споживачів органічної сільськогосподарської продукції. Обоснована важность проведения маркетинговых исследований спроса на крупяные органическую продукцию. Определены факторы сдерживающие развитие органического производства в Украине. на основании результатов анкетирования представлены ключевые характеристики потребителей органической сельскохозяйственной продукции. The importance of marketing research demand of organic cereal products. Factors that hinder the development of organic production in Ukraine. Based on the results of the survey are presented key characteristics of consumers of organic agricultural products.
Description: Орленко, О.В. Ефективність інструментів просування круп’яної органічної продукції на вітчизняні та європейські ринки в умовах глобалізації / О.В. Орленко // Бізнес-Навігатор: науково-виробничий журнал. – 2015. – № 2 (37). – С. 38-45.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4144
Appears in Collections:Факультет технологій та сфери обслуговуванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.