Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/4566
Title: ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
Authors: Коробова, І. В.
Шарко, В. Д.
Issue Date: 2014
Abstract: Рецензований навчально-методичний посібник призначений для студентів, які перебувають на педагогічній практиці або готуються до її проходження. Він складається зі вступу, шести розділів та додатків. Посібник містить програми практики для студентів четвертих (бакалаври) і п’ятих курсів (спеціалісти); методичні рекомендації щодо кожного виду роботи студента під час практики: навчально-методичної, науково-дослідної, виховної. Особлива увага звертається у посібнику на оформлення звіту з практики, права та обов’язки студентів-практикантів, функції групових керівників, критерії оцінювання студентів з практики. У посібнику описано також особливості проходження практики студентами заочної форми навчання. Для студентів вищих навчальних закладів кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» напряму підготовки «Фізика*» денної, заочної та екстернатної форм навчання.
Description: Коробова, І. В. Педагогічна практика майбутніх учителів фізики : навчально-методичний посібник [для студентів кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» денної, заочної та екстернатної форм навчання] / І. В. Коробова, В. Д. Шарко. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2014. – 62 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4566
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67.pdf986.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.