Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/4590
Title: Реалізація проблемного підходу до навчання засобами фізичного експерименту
Authors: Коробова, І. В.
Грабчак, Д. В.
Issue Date: 2010
Description: Коробова, І. В. Реалізація проблемного підходу до навчання засобами фізичного експерименту [Текст] / Д. В. Грабчак, І. В. Коробова // Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Формування компетентностей у учнів основної і старшої школи під час вивчення природничо-математичних дисциплін» / укладач В. Д. Шарко. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2010. – Вип. 9. – С. 52-56. - ( Пошук молодих).
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4590
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91.pdf589.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.