Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/4956
Title: Актуалізація смисложиттєвих орієнтирів у професійног-педагогічній підготовці вчителів-вихователів.
Authors: Яцула, Т. В.
Issue Date: 2005
Description: Яцула, Т. В. Актуалізація смисложиттєвих орієнтирів у професійног-педагогічній підготовці вчителів-вихователів / Т. В. Яцула //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб.наук.пр. / редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Винниця: 000 «Планер», 2005. – Вип. 8 - С. 536-540.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4956
Appears in Collections:Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яцула Актуалізація ........pdf236.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.