DSpace Repository

СПЕЦИФІКА ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В РІВНІ УРБАНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Show simple item record

dc.contributor.author Омельченко, Н. В.
dc.contributor.author Omelchenko, N.
dc.date.accessioned 2017-12-05T14:13:37Z
dc.date.available 2017-12-05T14:13:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5048
dc.description Омельченко, Н. В. Специфіка та регіональні відмінності в рівні урбанізації (на прикладі Херсонської області) / Н. В. Омельченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2015. – № 2. – С. 50-56. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено короткому аналізу урбанізаційних тенденцій і динаміки основних показників урбанізації в Україні та Херсонській області. Акцентується увага на кількісному характері урбанізації, де основним показником виступає частка міського населення. Констатовано значну територіальну диференціацію в частці міських жителів за районами Херсонської області. Статья посвящена краткому анализу урбанизационных тенденций и динамики основных показателей урбанизации в Украине и Херсонской области. Акцентируется внимание на количественном характере урбанизации, где основным показателем выступает доля городского населения. Констатируется значительная территориальная дифференциация доли городских жителей по районам Херсонской области. This article is devoted to a brief analysis of urbanization tendencies and dynamics of major indicators in Ukraine and in Kherson region. Attention is focused on the quantitative nature of urbanization, where the main indicator is the share of urban population. The significant territorial differentiation of urban population share in Kherson region is underlined. uk_UA
dc.subject урбанізація, міське насе- лення, місто, селище міського типу, Херсонська область. uk_UA
dc.subject урбанизация, городское население, город, поселок городского типа, Херсонская область. uk_UA
dc.subject urbanization, urban population, city, small town, Kherson region. uk_UA
dc.title СПЕЦИФІКА ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В РІВНІ УРБАНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) uk_UA
dc.title.alternative SPECIFICITY AND REGIONAL DIFFERENCES IN THE DEGREE OF URBANIZATION (ON THE EXAMPLE KHERSON REGION) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account