Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/5061
Title: DYNAMIKA ROZWOJU EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2000–2012 (KONWERGENCJA REGIONALNA)
Authors: Rudewicz, J.
Keywords: konwergencja, rozwoju gospodarczy, zróżnicowanie przestrzenne.
Issue Date: 2016
Abstract: Streszczenie: Celem artykułu jest analiza przestrzennego rozkładu wartości PKB dla podregionów w Polsce. Analiza rozkładu przestrzennego dotyczyła również dynamiki zmian PKB w latach 2000–2012. Na podstawie obliczeń wartości wskaźnika odchyleń od średniej dynamiki zmian dla Polski wyszczególniono typy podregionów ze względu na tempo/dynamikę i wyjściowy poziom PKB per capita. Dokonano także agregacji podregionów z uwagi na podejmowane w Polsce dyskusje ekonomiczne i porównano ich rozwój latach 2000–2012. Dodatkowo obliczono wskaźnik konwergencji , jako miarę zróżnicowania rozwoju Polski w układzie przestrzennym.
Description: Rudewicz, J. DYNAMIKA ROZWOJU EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2000–2012 (KONWERGENCJA REGIONALNA) / J. Rudewicz // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2016. – № 3. – С.29-36
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5061
Appears in Collections:Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Географічні науки (Випуск 1-6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rudewicz.pdf915.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.