Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/5105
Title: ANALIZA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
Authors: Pałka, Michał
Kozak, Ihor
Kociuba, Piotr
Keywords: GIS, analiza przestrzenna, Katolicki uniwersytet, Lublin.
ГІС, просторовий аналіз, Люблінський католицький університет, Люблін.
Issue Date: 2016
Abstract: The Spatial Information System for the John Paul II Catholic University of Lublin was created. ESRI program, namely ArcGIS for Desktop and data published on the server ArcGIS Online were used. As an additional tool for creating building plans was used the AutoCAD program. 3D visualization is drawn up in SketchUp program. The final effect of the project is 5 applications: Map of the KUL buildings, PLAN of Main Building, Main Building - WiFi signal, Objects KUL, 3D model of Konstantynów campus. The evaluation of the project was made through surveys, which showed that this type of system is desirable among students and they expect the development of the project. The system is dedicated to all students, employees and visitors of the John Paul II Catholic University of Lublin. It has advantages of promotional support decision-making processes and management of the premises by the University and facilitates the movement of students and guests of the University. У даній роботі запрезентовано просторову інформаційну систему створену для Люблінського католицького університету Івана Павла II у Любліні (Польща). Для цього икористовуються про- грами фірми ESRI, а саме ArcGIS for Desktop і дані, опубліковані на сервері ArcGIS Online. Додат- ково для створення будівельних планів замтомовано програму AutoCAD фірми Autodesk. 3D візу- алізацію утворено у програмі ketchUp від Google. Остаточним ефектом є 5 додатків які входять у так званий "SIP". До них відносяться: Карта будинків Кул, План головного корпусу, Головний корпус - WiFi сигнал, Об'єкти Кул, Модель 3D Campus Konstantynów. Оцінка проекту була зро- блена за допомогою анкет, які показали, що створена система є бажаною серед студентів, і вони очікують її подальшого розвитку. Система призначена для всіх студентів, співробітників і від- відувачів Люблінського католицького університету Івана Павла II. Вона має переваги підтримки процесів прийняття рішень і управління приміщеннями університету і полегшує пересування сту- дентів і гостей університету.
Description: Pałka, M. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II / M. Pałka, I. Kozak, P. Kociuba // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2016. – № 5. – С. 12-18.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5105
Appears in Collections:Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Географічні науки (Випуск 1-8, 9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palka_Kozak_Kociuba.pdf792.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.