Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/5697
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ СРІБНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Authors: Марущинець, А. В.
Issue Date: 2015
Description: Марущинець, ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ СРІБНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) / А. В. Марущинець // Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. пр. за матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 8-9 жовтня 2015 р.) / [за ред. І. О. Пилипенка, Д. С. Мальчикової]. – Херсон : ПП Вишемирский, 2015. – 464 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5697
Appears in Collections:Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (2007-2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Марущинець.pdf933.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.