Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/5735
Title: KONDYCJA EKONOMICZNA DUŻYCH MIAST W POLSCE
Other Titles: ЕКОНОМІЧНА КОНДИЦІЯ ВЕЛИКИХ МІСТ ПОЛЬЩІ.
Authors: Rudewicz, J.
Рудевич, Яцек
Keywords: studia miejskie, analiza porównawcza, rozwój ekonomiczny
порівняльний аналіз, економічний розвиток, економічна кондиція.
Issue Date: 2015
Abstract: Artykuł niniejszy poświęcony został zagadnieniu różnic w rozwoju gospodarczym wybranych znaczących miast w Polsce. Kondycja ekonomiczna, bo tak metaforycznie można określać całość poruszanych zagadnień wyznaczona została poprzez wskaźnik syntetyczny zbudowany w oparciu o najważniejsze wskaźniki gospodarcze dostępne w statystyce publicznej. Nie stosowano tylko i wyłącznie miary PKB, ale dodatkowo wybrano 9 innych. Na podstawie wskaźnika syntetycznego określono odległości liniowe pomiędzy miastami, a stosując metodę McQuitty’ego na wybranych wskaźnikach dokonano porównań pod względem kondycji ekonomicznej. Стаття присвячена проблемі різниць в економічному розвитку вибраних великих міст Польщі. Економічна кондиція розрахована за допомогою синтетичного показника, на основі якого визначені лінійні відстані між містами, а використовуючи метод McQuitty, на вибраних показниках, було проведено порівняння економічної кондиції вибраних міст.
Description: Rudewicz, J. KONDYCJA EKONOMICZNA DUŻYCH MIAST W POLSCE / J. Rudewicz // Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. пр. за матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 8-9 жовтня 2015 р.) / [за ред. І. О. Пилипенка, Д. С. Мальчикової]. – Херсон : ПП Вишемирский, 2015. – 464 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5735
Appears in Collections:Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (2007-2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рудевич Я..pdf661.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.