Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/6048
Title: ВИКОРИСТАННЯ СИТУАТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
Authors: Головко, Н. Ю.
Коробова, І. В.
Keywords: фізика
інтерактивне навчання
ситуативне навчання
кейс-технології
кейс-метод
особистісно орієнтований підхід
компетентнісний підхід
діяльнісний підхід
Issue Date: 2017
Abstract: Ситуативне навчання має довгу історію використання в бізнесі, юриспруденції і медичній освіті. Проте порівняно недавно дану методику почали використовувати в природничій освіті. Аналіз літератури та існуючих досліджень з цієї теми підтвердив, що це потужна педагогічна методика викладання навчальних предметів, яка дозволяє розвивати критичне мислення та практичні навички. У статті розглядається питання використання кейс методу в рамках зусиль з переходу навчання фізики від традиційного формату до інтерактивного, що підвищує активність школярів та допомагає показати практичну значущість знань. Обґрунтовується доцільність створення та застосування задач-ситуацій під час навчання учнів фізики для розвитку основних компетентностей, зокрема, здатності приймати рішення, працювати з інформацією, комунікативність, здатність до співпраці тощо. Запропоновано під час проектування кейсів виділяти сюжетний, інформаційний та контрольний блок для кращого сприйняття учнями ситуацій та продуктивної роботи з ними. Наведено приклад ситуативної вправи, яку можна використати на уроці з теми «Робота і потужність електричного струму», що дозволить учням отримати досвід практичного застосування здобутих знань.
Description: Головко, Н. Ю. Використання ситуативного навчання на уроках фізики [Текст] / І. В. Коробова, Н. Ю. Головко // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної технологічної освіти. - Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. - Вип. 11, ч. 2. - 220 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6048
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf320.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.