Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/6600
Title: ПРОДУКЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕЙСЕНОВИХ ЦЕНОЗІВ З ПОНИЗЗЯ ДНІПРА І ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОГО ЛИМАНУ
Authors: Алексенко, Т. Л.
Keywords: макрозообентос
дрейсенові ценози
трофічна структура
продукція
продукційно-біологічні коефіцієнти
Issue Date: 2017
Abstract: Виявлено та описано дрейсенові ценози з руслової частини Дніпра, протоки Кошова, Кардашинського лиману і східної частини Дніпровсько-Бузького лиману. Визначено продукція та продукційно-біологічні коефіцієнти ценозів. Звернуто увагу на відмінність Р/В-коефіцієнтів для ценозів різних біотопів. Выявлены и описаны дрейссеновые ценозы из русла Днепра, протоки Кошевой, Кардашинского лимана и восточной части Днепровско-Бугского лимана. Определена продукция и продукционно-биологические коэффициенты ценозов. Обращено внимание на отличия Р/В-коэффициентов для ценозов разных биотопов. Dreissena cenoses from the Dnieper riverbed, the Koshevaya, Kardashinsky estuary and the eastern part of the Dnieper-Bug estuary have been identified and described. The production of cenoses and production-biological coefficients are determined. Attention is drawn to the differences between P/B-coefficients for cenoses from different biotopes.
Description: Алексенко, Т. Л. Продукційні характеристики дрейсенових ценозів з пониззя Дніпра і Дніпровсько-Бузького лиману / Т. Л. Алексенко // Наукові читання присвячені Дню науки. Екологічні дослідження Дніпровсько-Бузького регіону : зб. наук. праць. – Херсон : ХГБС НАН України, 2017. – Вип. 10. – С. 29–34.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6600
Appears in Collections:Факультет біології, географії і екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1 2017 Продукційні харки.pdf611.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.