Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/6630
Title: ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ДОСТУПОМ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Other Titles: Обеспеченность населения доступом к сети интернет как индикатор развития информационного пространства Херсонской области.
The possibility of internet access as indicator of information space of Kherson region.
Authors: Молікевич, Р. С.
Моликевич, Р. С.
Molikevych, R. S.
Keywords: інформаційний простір, суспільно-географічний процес, Інтернет, аккаунт, інформаційне суспільство.
информационное пространство, общественно-географический процесс, Интернет, аккаунт, информационное общество.
information space, socio-geographical process, the Internet account, the information society.
Issue Date: 2016
Abstract: У статті висвітлено питання розвитку глобальної мережі Інтернет в Херсонській області, що є однією з вагомих характеристик при оцінці рівня розвитку суспільства. Запропоновано підхід щодо оцінки регіональних диспропорцій у кількості користувачів мережі за обліковими аккаунтами соціальних мереж. Виконано оцінку забезпеченості населення доступом до мережі Інтернет по районам і міськрадам Херсонської області. В статье рассмотрены вопросы развития глобальной сети Интернет в Херсонской области, которая является одной из весомых характеристик при оценке уровня развития общества. Предложен подход к оценке региональных диспропорций в количестве пользователей сети по учетным аккаунтами социальных сетей. Выполнена оценка обеспеченности населения доступом к сети Интернет по районам и горсоветам Херсонской области. The article discusses the development of the global Internet in the Kherson region, which is one of the biggest features in assessing the level of development of society. An approach to the evaluation of regional disparities in the number of network users, accounts, social networking accounts. The evaluation of security of the population with Internet access by region and city council of the Kherson region.
Description: Молікевич, Р. С. Забезпеченість населення доступом до мережі Інтернет як індикатор розвитку інформаційного простору Херсонської області / Р. С. Молікевич // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Сер. : Географічні науки. - 2016. – Вип. 4. - С. 27-30.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6630
Appears in Collections:Факультет біології, географії і екологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.