Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/6935
Title: МЕТОДОЛОГІЯ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ. Для студентів спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) рівня вищої освіти «магістр»
Authors: Кундельчук, О. П.
Давидов, О. В.
Issue Date: 2017
Abstract: Навчальний посібник містить конспекти лекцій по окремим питанням методології геоекологічних досліджень для студентів 106 Географія, 103 Науки про Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) рівня вищої освіти «магістр» денної та заочної форм навчання, які включають теоретичний матеріал, перелік контрольних питань, схеми та малюнки необхідні для засвоєння питань, передбачених програмою дисципліни. Навчальний посібник рекомендований студентам і викладачам географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Description: Кундельчук, О. П. Методологія геоекологічних досліджень: конспекти лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) рівня вищої освіти «магістр» / О. П. Кундельчук, О. В. Давидов. – Херсон : ФОП В. С. Вишемирський, 2018. – 266 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6935
Appears in Collections:Факультет біології, географії і екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФБГЕ Кундельчук, О.П.Геоэкология.pdf85.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.