Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7114
Title: МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЇ АСЕПТИЧНХ ПРЕПАРАТІВ НА РЕАКЦІЮ ОРГАНІЗМУ
Other Titles: METHOD OF RESEARCH OF ACCEPTANCE DRUGS EFFECT ON REACTION OF ORGANISM
Authors: Лушпай, О.
Товстокорий, О.
Головченко, І.
Lushpai, O.
Tovstokory, O.
Golovchenko, I.
Keywords: метиленовий синій
запалення
асептичні властивості
показники крові
methylene blue
inflammation
aseptic properties
blood parameters
Issue Date: 2018
Abstract: У даній статті розроблена методика визначення впливу метиленового синього на організм. Унікальні асептичні властивості метиленового синього відкрилися світовій спільноті ще в 19 столітті. Суть ефективності дії лікарського препарату полягає в нанесенні рідини з метиленової синню на поверхню інфікованого епітелію, де відразу ж утворюється міцне з'єднання органічної речовини з ДНК хвороботворних мікроорганізмів, в результаті чужорідні клітини миттєво гинуть. Асептична дія метилена синього широко використовується для знезараження у хірургії, стоматології, багатьох інших галузях медицини, ветеринарії, володіє відмінними протизапальними властивостями. In this article, a method for determining the effect of methylene blue on the body is developed. Unique aseptic properties of methylene blue have opened to the world community as early as the 19th century. The essence of the effectiveness of the drug is the application of liquid from the methylene sinne to the surface of the infected epithelium, where immediately formed a solid connection of organic matter with DNA pathogenic microorganisms, resulting in foreign cells immediately die. The aseptic effect of methylene blue is widely used for decontamination in surgery, dentistry, many other branches of medicine, veterinary medicine, has excellent anti-inflammatory properties.
Description: Лушпай, О. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЇ АСЕПТИЧНХ ПРЕПАРАТІВ НА РЕАКЦІЮ ОРГАНІЗМУ / О. Лушпай, О. Товстокорий, І. Головченко // Природничий альманах. Біологічні науки: зб. наук. праць / редкол.: В. П. Зав’ялов (голова), М. Ф. Бойко, А. М. Волох та ін. – Херсон: Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2018. – Вип. 25. - С. 36 – 40.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7114
Appears in Collections:Факультет біології, географії і екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лушпай Головченко.pdf336.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.