Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7214
Title: Автогенні зміни рослинності долини річки Інгул
Other Titles: Автогенные изменения растительности долины реки Ингул
Autogenetic changes of vegetation in the Ingul River Valley
Authors: Винокуров, Д. С.
Винокуров, Д. С.
Vynokurov, D.S.
Keywords: syndynamics
succession
communities
series
autogenesis
endogenetic
changes
синдинаміка
сукцесія
угруповання
еколого-генетичні ряди
автогенез
ендогенетичні зміни
синдинамика
сукцессия
сообщества
эколого-генетические ряды
автогенезис
эндогенетические изменения
Issue Date: 2018
Abstract: Досліджено автогенну динаміку рослинності долини річки Інгул. Для цього закладено 12 поперечних еколого-ценотичних профілів, що охоплювали найбільш різноманітні екотопи. На основі градієнту певного екологічного фактору виділялися просторові еколого-генетичні ряди рослинності, які поєднувалися у сукцесійні ряди. Ми виділяємо 8 динамічних серій, за умовами зволоження об’єднаних у 3 групи – ксеросерію, мезосерію та гідросерію. Перша має найбільше поширення в долині, її угруповання займають близько 80% території. У цій групі виявлено чотири піонерні стадії: на карбонатних породах у нижній частині долини річки (літосерія), на кристалічних – у середній (літосерія), на піщаних виходах в нижній (псамосерія), а також – на лесах (ксерогеосерія). Кожна з них у синтаксономічному відношенні може розглядатися як окремий союз рослинності – Potentillo arenariae-Linion czerniaevii, Poo bulbosae-Stipion graniticolae, Festucion beckeri, Tanaceto millefolii-Galatellion villosae. Мезосерія досить слабко представлена у долині р. Інгул, її угруповання займають не більше 5% досліджуваної території. Виявлено дві ініціальні стадії цієї групи – алювіальна мезосерія та гігролітосерія. Перша охоплює заплавні чагарникові угруповання класу Salicetea purpureae, поширені переважно у верхній течії річки. Друга охоплює хазмофітні угруповання Asplenietea trichomanis на відслоненнях Українського кристалічного щита. Угруповання, що задіяні у гідрархних змінах (гідросерії) поширені уздовж русла річки Інгул. Ценози цієї серії займають близько 15% досліджуваної території. Вони представлені двома варіантами – евтрофною гідросерією та галосерією. Сукцесійний ряд евтрофної гідросерії розпочинається угрупованнями справжньої водної рослинності (Lemnetea та Potametea). Галосерія представлена двома піонерними стадіями – угрупованнями Salicornietum prostratae та Crypsietum aculeatae.
Description: ВИНОКУРОВ Д.С. (2018). Автогенні зміни рослинності долини річки Інгул. Чорноморськ. бот. ж., 14 (2): 108–123. doi: 10.14255/2308-9628/18.142/1
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7214
Appears in Collections:Чорноморський ботанічний журнал (Т. 14, вып.1, 2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.