Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7458
Title: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Authors: Мохненко, А. С.
Issue Date: 2008
Abstract: У статті розглядається теоретико-методологічні засади дослідження діяльності господарств населення та також класичних фермерських господарств. Зокрема обґрунтовується, що методологічні підходи дослідження діяльності організаційно-господарських структур в АПК повинні носити комплексний характер. При вивченні функціонування будь-якого господарського утворення слід використовувати ті аспекти, які враховують найхарактерніші особливості для діяльності того чи іншого господарства. В статье рассматривается теоретико-методологические принципы исследования деятельности хозяйств населения и также классических фермерских хозяйств. В частности обосновывается, что методологические подходы исследования деятельности организационно-хозяйственных структур в АПК должны носить комплексный характер. При изучении функционирования любого хозяйственного образования следует использовать те аспекты, которые учитывают самые характерные особенности для деятельности того или другого хозяйства.
Description: Мохненко, А. С. Методологічні основи функціонування малих формувань у сільському господарстві / А. С. Мохненко // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2008. – № 56. – С. 283-291.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7458
Appears in Collections:Факультет економіки і менеджменту.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мохненко - ТНВ56.pdf435.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.