Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7499
Title: НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ШКІЛЬНІЙ І ВУЗІВСЬКІЙ ДИДАКТИЦІ ФІЗИКИ
Authors: Шарко, В. Д.
Коробова, І. В.
Гончаренко, Т. Л.
Issue Date: 2015
Abstract: Розглянуто теоретичні та методологічні засади формування компетентностей учнів і вчителів. Визначено критерії відбору технологій компетентнісно-орієнтованого навчання та обґрунтовано доцільність їх застосування під час вивчення фізики та інших природничих дисциплін у школі. Розроблено досвідно-діяльнісну модель методичної компетентності учителя фізики та праксеологічну модель технології його методичної підготовки. Представлено технології поетапного формування індивідуального методичного досвіду майбутніх учителів фізики, організації та проведення ділової гри, технологію «індивідуальний методичний проект», розглянуто індивідуальне «методичне портфоліо» як технологію фіксації результату методичної підготовки майбутнього вчителя, електронний навчальний засіб «Методика навчання фізики». Розкрито особливості професійної підготовки вчителів у післядипломній освіті та визначено сутність технології формування методичної компетентності вчителя фізики з проектування навчального процесу в умовах компетентнісно-орієнтованого навчання, представлено способи її реалізації у післядипломній освіті. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, фахівців у галузі теорії та методики навчання фізики та інших природничих дисциплін.
Description: Нові технології в шкільній і вузівській дидактиці фізики [монографія] / В. Д. Шарко, І. В. Коробова, Т. Л. Гончаренко / за ред. В. Д. Шарко. – Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2015. – 258 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7499
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-Монография.pdf3.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.