Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7754
Title: ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Authors: Якимчук, Д. М.
Issue Date: 2017
Abstract: Широкий розвиток комп’ютерних технологій в сучасному середовищі приводить до необхідності глибокого вивчення систем автоматизованого проектування (САПР). САПР дозволяють вести проектування комплексно, починаючи з постановки завдання і закінчуючи отриманням креслень. Сучасний ринок САПР пропонує широкий спектр програмних продуктів для вирішення великого кола завдань. У 1983 році для персонального комп’ютера була адаптована найбільш поширена у світі система автоматизованого проектування AutoCAD фірми Autodesk. Inc.. Вивчення останньої на сьогодні версії цієї системи і освоєння навиків проектування закладів ресторанного господарства в САПР AutoCAD є метою даних лабораторних робіт. Лабораторні заняття суттєво доповнюють зміст лекційного матеріалу. Знання, уміння та навички, набуті під час виконання лабораторних робіт, дозволять майбутнім фахівцям професійно розробляти проекти нових, а також проводити реконструкцію діючих підприємств харчування, аналізувати виробничі процеси, розробляти сучасні заходи їх удосконалення, обґрунтовувати і приймати рішення щодо необхідності і впровадження новацій в закладах ресторанного господарства.
Description: Якимчук, Д. М. Техніко-економічне проектування об’єктів побутового обслуговування : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.140102 Побутове обслуговування / Д. М. Якимчук. - Херсон, 2017. - 69 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7754
Appears in Collections:Факультет економіки і менеджменту.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_44.pdf20.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.