Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/822
Title: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СКЛАДНОГО МЕХАНІЗМУ, ЯКИЙ ОБСЛУГОВУЄ ОСВІТНІ ІНТЕРЕСИ
Authors: Співаковський, О.В.
Алфьорова, Л.М.
Алфьоров, Є.А.
Keywords: модернізація
ринок праці
реформація
компетентність
навчальний процес
Issue Date: 2012
Abstract: Стаття присвячена розгляду функцій та структури університету як складного корпоративного механізму, обслуговуючого освітні інтереси. Його вивчення необхідне для більш гармонійного та збалансованого проходження процесу реформації та модернізації освіти в Україні згідно з європейським тенденціям. В процесі роботи була побудована технічна модель університету та проведено порівняння структури корпорації та університету. Було зроблено ряд висновків щодо існуючих проблем ефективності процесу навчання та способів їх усунення. Матеріали статті – критичний та сучасний погляд на систему освіти як конкурентоспроможного учасника ринкової економіки.
Description: Співаковський, О.В. ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СКЛАДНОГО МЕХАНІЗМУ, ЯКИЙ ОБСЛУГОВУЄ ОСВІТНІ ІНТЕРЕСИ / О.В. Співаковський, Л.М. Алфьорова, Є.А. Алфьоров // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 21-25.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/822
Appears in Collections:Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО). (Випуск 11, 12, 13, 18-20, 22).Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.