Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/830
Title: МЕТОДИЧНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ГАЛУЗІ ГЕОМЕТРІЇ
Authors: Григор'єва, В. Б.
Keywords: методична система навчання
інформаційно-комунікаційні технології
геометрична підготовка майбутніх вчителів математики
Issue Date: 2014
Abstract: В статті розглядаються основні аспекти інформатизації сучасної освіти, що пов’язані із розробкою та впровадженням у процес викладання дисциплін у вузі методичних систем навчання, основна мета яких полягає у раціоналізації інтелектуальної діяльності за рахунок використання інформаційних технологій та у підвищенні ефективності, а також якості підготовки спеціалісті. Зокрема, приділено увагу комп’ютерно-орієнтованим методичним системам навчання, які передбачають впровадження та застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання математичних дисциплін, основним принципам побудови таких систем та необхідним їх компонентам, що визначають освітні цілі та зміст навчання. Також в роботі визначено місце та роль підсистеми навчання дисциплін геометричного циклу, яка виступає важливою складовою у структурі загальної професійної підготовки фахівців та у формуванні компетентної особистості, яка відповідає сучасним вимогам розвитку інформаційного суспільства. В статті розглянуто методологічні питання впровадження зазначених систем навчання при викладанні математичних курсів геометричного циклу для студентів педагогічних спеціальностей та значення цих систем в геометричній підготовці майбутніх вчителів математики.
Description: Григор'єва, В. Б. МЕТОДИЧНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В ГАЛУЗІ ГЕОМЕТРІЇ / В. Б. Григор'єва // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 18. - С. 139-148.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/830
Appears in Collections:Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО). (Випуск 11, 12, 13, 18-20, 22).Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.