DSpace Repository

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІН МОВОЗНАВЧОГО ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНОГО ЦИКЛІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Мелконян, В. М.
dc.contributor.author Лебедєва, Н. М.
dc.contributor.author Омельчук, Ю. О.
dc.contributor.author Melkonyan, V. M.
dc.contributor.author Lebedeva, N. M.
dc.contributor.author Omelychuk, Yu. O.
dc.contributor.author Мелконян, В. Н.
dc.contributor.author Лебедева, Н. М.
dc.contributor.author Омельчук, Ю. А.
dc.date.accessioned 2019-03-22T09:03:34Z
dc.date.available 2019-03-22T09:03:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8416
dc.description Мелконян, В. М. «Завдання для проведення тестового контролю знань студентів з дисциплін мовознавчого та лінгводидактичного циклів : методичний посібник для викладачів і студентів» рівнів вищої освіти «бакалавр», «магістр» спеціальностей: 035.01 Філологія (українська мова та література), 061 Журналістика 014.01 Середня освіта (українська мова та література),014.02 Середня освіта (українська, англійська мова та література), 6.020303 Філологія (українська мова та література)*, 6.020303 Філологія (українська, англійська мова та література)*(форма навчання денна, заочна) / В. М. Мелконян, Н. М. Лебедєва, Ю. О. Омельчук. – Херсон : Айлант, 2018. – 96 с. uk_UA
dc.description.abstract У методичному посібнику подано різні завдання для проведення тестового контролю знань студентів. Завдання складаються з декількох варіантів однакового рівня складності. Пі час формулювання завдань використано відомі студентам терміни, назви, позначення. Усі варіанти тестів мають фахове спрямування і вимагають від студентів інтегрованого застосування знань. Під час розробки критеріїв оцінювання завдань за основу взяту повноту і правильність виконання завдань. The methodical manual provides various tasks for conducting test control of students' knowledge. Tasks consist of several variants of the same level of complexity. The terms, names, designations learned by the students in the period of study were used in the process of formulating the tasks. All test options have a specialist focus and require students to integrate knowledge. In developing criteria for evaluating tasks based on the completeness and accuracy of the tasks. В методическом пособии представлены различные задания для проведения тестового контроля знаний студентов. Задания состоят из нескольких вариантов одинакового уровня сложности. Пи формулировании задач использованы известные студентам термины, названия, обозначения. Все варианты тестов имеют профессиональное направление и требуют от студентов интегрированного применения знаний. При разработке критериев оценивания заданий за основу взятую полноту и правильность выполнения заданий. uk_UA
dc.title ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІН МОВОЗНАВЧОГО ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНОГО ЦИКЛІВ uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account