Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8637
Title: Комп’ютерні інформаційні технології : навчально-методичний посібник
Authors: Валько, Н. В.
Зайцева, Т. В.
Кузьмич, Л. В.
Співаковська, Є. О.
Issue Date: 2013
Abstract: Навчально-методичний посібник призначений для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів - майбутніх вчителів. Він містить матеріал базового курсу користувача комп’ютерних технологій, який читається студентам вищих навчальних закладів різних спеціальностей, в Херсонському державному університеті. Постійна зміна і стрімкий розвиток інформаційних технологій залишає актуальним питання їх професійного використання у повсякденній діяльності фахівця. Підготовка фахівців педагогічних спеціальностей у системі вищої освіти передбачає передусім формування професійних компетенцій у студентів для свідомого користування ними сучасною комп’ютерною технікою, кваліфікованого використання найбільш поширеного прикладного програмного забезпечення для застосування їх у професійній діяльності. Для викладення матеріалу посібника обрано підхід, який полягає в придбанні навичок використання сучасних інформаційних технологій. У посібнику розглянуто і проаналізовано багато алгоритмів роботи з основними сучасними програмами-додатками, наприклад, текстовими та графічними редакторами, електронними таблицями, тощо. У посібнику в стислій формі викладені основи роботи з операційною системою, прикладними програмами та у мережі. Розглянуті прикладні системи на основі операційної системи Windows, зокрема описана технологія створення документів за допомогою пакету програм Office та робота з мережею Internet. Приведена значна кількість прикладів, контрольних запитань і завдань для практичної роботи. Посібник може використовуватися для вчителів та учнів середніх шкіл, для починаючих користувачів персональних комп’ютерів, для студентів вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей. Курс забезпечує загальноосвітній рівень інформаційної культури. Цей предмет є базовим курсом користувача комп’ютерної техніки. Отримані знання і навички можуть бути використані при вивченні будь-якої дисципліни, в курсі викладання якої застосовуються комп’ютерні технології. Також отримані знання можуть бути використані у професійній діяльності майбутнього вчителя.
Description: Кузьмич, Л. В. Комп’ютерні інформаційні технології : навч.-метод. посіб. / Н. В. Валько, Т. В. Зайцева, Л. В. Кузьмич, Є. О. Співаковська. – Херсон : Айлант, 2013. – 162 с. - ISBN 978-966-630-082-6
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8637
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук, фізики та математикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.