Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8891
Title: Навчальна програма з дисципліни «Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика»
Authors: Попович, І. С.
Issue Date: 2019
Abstract: Навчальна програма «Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика» належить до професійної науково-предметної підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр». Дисципліна належить до вибіркової частини навчального плану підготовки фахівців і затверджена згідно існуючого порядку. Основою розробки та оформлення програми є: Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 №1187, Статут Херсонського державного університету, Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни кафедри Херсонського державного університету, Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському державному університеті. Авторська навчальна програма містить вступ, у якому визначено предмет та міждисциплінарні зв’язки, що окреслюють роль та значення навчальної дисципліни у професійній підготовці психолога. Окреслено професійні компетентності та очікувані результати навчання, розкрито основний зміст дисципліни, подано базову, допоміжну літературу та інформаційні ресурси, зазначені обсяг та форма підсумкового контролю, визначені засоби діагностики та критерії успішності навчання. Навчальна програма розрахована на викладачів, аспірантів, студентів, психологів, наукових співробітників у галузі соціально-поведінкових наук та суміжних дисциплін.
Description: Попович, І. С. Навчальна програма з дисципліни «Психологія соціальних очікувань особистост і: методологія, теорія і практика» / І. С. Попович. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2019. – 15 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8891
Appears in Collections:Соціально-психологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальна_програма_Попович.pdf410.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.