Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8892
Title: Психологія соціальних очікувань особистості : методологія, теорія і практика
Other Titles: PSYCHOLOGY OF SOCIAL EXPECTATIONS OF PERSONALITY : METHODOLOGY, THEORY AND PRACTICE
Authors: Попович, І. С.
Popovych, I. S.
Issue Date: 2019
Abstract: Навчально-методичний посібник присвячений вивченню соціальних очікувань особистості. У посібнику подано теоретикометодологічні основи, теоретико-емпіричне обґрунтування та прикладні аспекти актуального соціально-психологічного феномену. Створено комплекс методичних вказівок і рекомендацій з вивчення психологічних змістових параметрів соціальних очікувань особистості: рівнів сформованості, функцій, механізмів, типологічних класифікаційних ознак; скрупульозному аналізуванні окреслених параметрів соціальних очікувань особистості. Мета, композиція і зміст навчально-методичного видання допоможуть розкрити особливості соціальної поведінки, міжособистісної взаємодії людини з оточенням, інтегрують в собі знання інших навчальних дисциплін. Для викладачів закладів вищої освіти, психологів, студентів, аспірантів, а також широкого кола читачів.
Description: Попович, І. С. Психологія соціальних очікувань особистості : методологія, теорія і практика : навч.-метод. посіб. / І. С. Попович. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2019. – 160 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8892
Appears in Collections:Соціально-психологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчально_методичний_посібник_Попович.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.