Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8938
Title: СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В АДАПТАЦІЇ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ
Authors: Блинова, О. Є.
Issue Date: 2017
Abstract: У статті розглядається поняття «соціального капіталу» як сукупності психологічних відносин, які сприяють успішній інтеграції вимушених мігрантів у приймаючому суспільстві. В статье рассматривается понятие «социального капитала» как совокупности психологических отношений, способствующих успешной интеграции вынужденных мигрантов в принимающем сообществе.
Description: Блинова, О. Є. Соціальний капітал в адаптації вимушених мігрантів / О. Є. Блинова // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф.,присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, Україна, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України; Консультат. Місія Європейського Союзу в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 79-81.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8938
Appears in Collections:Соціально-психологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Блинова_53.pdf216.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.