Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/9400
Title: ІННОВАТИВНІ МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКИХ КОНФЛІКТІВ У ЦИФРОВУ ДОБУ
Authors: Мозговий, А. А.
Issue Date: 2019
Description: Мозговий, А. А. Інновативні методичні прийоми географічного дослідження міських конфліктів у цифрову добу / А. А. Мозговий // Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матер. VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Херсон, 3-4 жовтня 2019 р.) / за заг. ред. : І. Пилипенка, Д. Мальчикової. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 164-167.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9400
Appears in Collections:Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (2007-2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
А.А. Мозговий.pdf384.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.