Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/9408
Title: ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ОДИН З НАЙМАСШТАБНІШИХ ТА ІНТЕНСИВНИХ СПОСОБІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ
Authors: Дубова, А. С.
Issue Date: 2019
Description: Дубова, А. С. Природокористування як один з наймасштабніших та інтенсивних способів перетворення природних комплексів / А. С. Дубова // Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матер. VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Херсон, 3-4 жовтня 2019 р.) / за заг. ред. : І. Пилипенка, Д. Мальчикової. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 109-111.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9408
Appears in Collections:Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (2007-2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
А.С. Дубова.pdf377.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.