DSpace Repository

ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У КЛАСІ ГІТАРИ

Show simple item record

dc.contributor.author Кривоспицький, Є. С.
dc.date.accessioned 2020-07-16T12:51:40Z
dc.date.available 2020-07-16T12:51:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/123456789/11238
dc.description Кривоспицький, Є. С. Формування мистецької компетенції у класі гітари = Formation of artistic competence in the guitar class : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Є. С. Кривоспицький ; наук, керівник професор С. Л. Марцинковський ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра інструментального виконавства. - Херсон : ХДУ, 2020. - 26 с. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню процесу формування мистецької компетенції під час уроків гітари. Формування мистецької компетенції залежить від багатьох чинників і повинне розглядатися як ціль, мета занять із учнем. Для досягнення цієї мети необхідно постійно працювати не лише над технікою гітариста, а й виховувати в учнів високі моральні якості, естетичний смак, любов до музики тощо. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У першому розділі роботи розглядаються здобутки європейської музичної педагогіки. У другому розділі визначені загальноприйняті аспекти та особливості навчання, які допоможуть у формуванні мистецьких компетенцій. Qualification work is devoted to the study of the process of formation of artistic competence during guitar lessons. The formation of artistic competence depends on many factors and should be considered as a goal, the purpose of classes with the student. To achieve this goal, it is necessary to constantly work not only on the technique of the guitarist, but also to educate students in high-moral qualities, aesthetic taste, love of music and more. The work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of sources used. The first section deals with the achievements of European music pedagogy. The second section identifies common aspects and features of learning that will help in the formation of artistic competencies. uk_UA
dc.subject Педагог uk_UA
dc.subject гітара uk_UA
dc.subject гітарист uk_UA
dc.subject компетенції uk_UA
dc.subject навчання uk_UA
dc.subject Teacher uk_UA
dc.subject guitar uk_UA
dc.subject guitarist uk_UA
dc.subject competencies uk_UA
dc.subject training uk_UA
dc.title ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У КЛАСІ ГІТАРИ uk_UA
dc.title.alternative FORMATION OF ARTISTIC COMPETENCE IN THE GUITAR CLASS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account