DSpace Repository

RESEARCH OF SOCIAL EXPECTATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE DIMENSIONS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

Show simple item record

dc.contributor.author Semenov, O.
dc.contributor.author Oleshko, P.
dc.contributor.author Tsymbal, S.
dc.contributor.author Liashko, V.
dc.contributor.author Shevchenko, A.
dc.contributor.author Popovych, I. S.
dc.contributor.author Семенов, О. С.
dc.contributor.author Олешко, П. С.
dc.contributor.author Цимбал, С. В.
dc.contributor.author Ляшко, В. В.
dc.contributor.author Шевченко, А. В.
dc.contributor.author Попович, І. С.
dc.date.accessioned 2021-12-17T08:44:33Z
dc.date.available 2021-12-17T08:44:33Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/15561
dc.description Semenov, O., Oleshko, P., Tsymbal, S., Liashko, V., Shevchenko, A., & Popovych, I. (2021). Research of social expectations of university students in the dimensions of psychological well-being. Revista Eduweb, 15(3), 124–138. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2021.15.03.10 uk_UA
dc.description.abstract The aim of the article is to argue theoretically and empirically study the relationship between social expectations and psychological well-being of university students. Methodological starting points of empirical research are outlined. Valid and reliable test methods are used to study the psychological content parameters of social expectations and psychological well-being. The results determined that the psychological features of social expectations and psychological well-being of student's youth are theoretically substantiated. It was found that the respondents have an average level of parameters of psychological well-being and social expectations, which indicates moderate life satisfaction and the presence of adequate orientation in the socio-psychological reality. The most formed components of psychological well-being are the balance of affect and meaningfulness, which indicates the awareness of their own lives by student’s youth. It is recorded that the respondents have the least formed - self-acceptance, positive attitude and autonomy. Метою статті є теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження взаємозв’язку соціальних очікувань та психологічного благополуччя студентів університету. Матеріали і методи. Окреслено методологічні вихідні положення емпіричного дослідження. Застосовано валідні і надійні тестові методики для дослідження психологічних змістових параметрів соціальних очікувань і психологічного благополуччя. Результати. Теоретично обґрунтовано психологічні особливості соціальних очікувань та психологічного благополуччя студентської молоді. Встановлено, що у респондентів превалює середній рівень параметрів психологічного благополуччя і соціальних очікувань, що свідчить про помірну задоволеність життя та наявність адекватного орієнтування в соціально-психологічній реальності. Найбільш сформованими складовими психологічного благополуччя є баланс афекту та осмисленості, що свідчить про усвідомленість власного життя студентською молоддю. Зафіксовано, що у респондентів є найменш сформованими – самоприйняття, позитивне ставлення та автономія. Висновки. Узагальнено, що отримані емпіричні результати сприятимуть ефективній реалізації навчально-професійної підготовки студентів університетів; впровадження отриманих результатів в профілактичну та корекційно-розвивальну роботу збільшуватиме рівень психологічного благополуччя студентів в освітньому процесі та сприятиме реалізації їх соціальних очікувань. uk_UA
dc.subject hope uk_UA
dc.subject institution of higher education uk_UA
dc.subject subjective well-being uk_UA
dc.subject autonomy uk_UA
dc.subject life satisfaction uk_UA
dc.subject сподівання uk_UA
dc.subject заклад вищої освіти uk_UA
dc.subject суб’єктивне благополуччя uk_UA
dc.subject автономія uk_UA
dc.subject задоволеність життям uk_UA
dc.title RESEARCH OF SOCIAL EXPECTATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE DIMENSIONS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING uk_UA
dc.title.alternative Дослідження соціальних очікувань студентів університету у вимірах психологічного благополуччя uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет психології, історії та соціології
    Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. Кафедра психології. Кафедра історії, археології та методики викладання. Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account