DSpace Repository

DYNAMIKA ROZWOJU EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2000–2012 (KONWERGENCJA REGIONALNA)

Show simple item record

dc.contributor.author Rudewicz, J.
dc.date.accessioned 2017-12-07T08:26:52Z
dc.date.available 2017-12-07T08:26:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5061
dc.description Rudewicz, J. DYNAMIKA ROZWOJU EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2000–2012 (KONWERGENCJA REGIONALNA) / J. Rudewicz // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2016. – № 3. – С.29-36 uk_UA
dc.description.abstract Streszczenie: Celem artykułu jest analiza przestrzennego rozkładu wartości PKB dla podregionów w Polsce. Analiza rozkładu przestrzennego dotyczyła również dynamiki zmian PKB w latach 2000–2012. Na podstawie obliczeń wartości wskaźnika odchyleń od średniej dynamiki zmian dla Polski wyszczególniono typy podregionów ze względu na tempo/dynamikę i wyjściowy poziom PKB per capita. Dokonano także agregacji podregionów z uwagi na podejmowane w Polsce dyskusje ekonomiczne i porównano ich rozwój latach 2000–2012. Dodatkowo obliczono wskaźnik konwergencji , jako miarę zróżnicowania rozwoju Polski w układzie przestrzennym. uk_UA
dc.subject konwergencja, rozwoju gospodarczy, zróżnicowanie przestrzenne. uk_UA
dc.title DYNAMIKA ROZWOJU EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2000–2012 (KONWERGENCJA REGIONALNA) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account