Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7713
Title: УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Authors: Якимчук, Д. М.
Issue Date: 2017
Abstract: Навчальна дисципліна “Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства” передбачає набуття теоретичних і практичних навичок самостійного вирішення питань, пов'язаних із раціональним функціонуванням різноманітного обладнання закладів готельного і ресторанного господарства. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт сприяють формуванню ґрунтовних знань та вмінь щодо устаткування закладів готельноресторанного господарства і самостійного вирішення студентами практичних завдань в цій галузі. Методична розробка забезпечує набуття наступних компетенцій: здатність використовувати професійні знання й практичні навички для вирішення завдань з раціонального вибору та експлуатації устаткування закладів готельноресторанного господарства; здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми галузі; здатність кваліфіковано вирішувати питання якісного підбору відповідного устаткування. В результаті виконання самостійних робіт студенти оволодівають практичними вміннями, які дозволяють кваліфіковано вирішувати питання раціональної експлуатації різноманітного обладнання закладів гостинності.
Description: Якимчук, Д. М. УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА : методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа / Д. М. Якимчук. - Херсон, 2017. - 27 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7713
Appears in Collections:Факультет економіки і менеджменту.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_4.pdf663.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.