Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8387
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання лабораторно – практичних занять з дисципліни «БІОЛОГІЯ ПТАХІВ» студентам біолого – технологічного факультету спеціалізації «Технологія виробництва продукції птахівництва»
Authors: Іванов, В.О.
Ведмеденко, О.В.
Назаренко, С.О.
Приймак, В.В
Issue Date: 2011
Abstract: Методичні рекомендації розраховані на студентів стаціонарного відділенні ІІ курсу біолого - технологічного факультету спеціалізації „Технологія виробництва продукції птахівництва". Користуючись програмою і робочим планом курсу, підручниками, конспектом, студент повинен підготуватись до лабораторних занять. Курс „ Біологія птахів" має важливе значення в підготовці фахівців, що спеціалізуються з птахівництва. На сучасному етапі розвитку промислового птахівництва питання раціональної годівлі і утримання птахів, підвищення її продуктивності не можуть успішно вирішуватись без знань специфіки анатомії та основних фізіологічних процесів, що проходять в організмі птахів На зайняттях студенти повинні засвоїти морфологічні особливості птахів. З метою вивчення матеріалу в описі кожного заняття приведені методичні вказівки, матеріал з довідників, перераховані матеріали і обладнання, які необхідні для виконання завдань. Протягом вивчення курсу „ Біологія птахів" студенти повинні засвоїти будову та функцію соматичної системи птахів (скелет, м'язову систему, похідні шкіри), вісцеральної системи (органи травлення, сечовиділення дихання, розмноження), інтегруючої системи (органи кровотворення лімфатичну систему, органи внутрішньої секреції, нервову систему, аналізатори птахів).
Description: Приймак, В. В. Методичні рекомендації для лабораторно – практичних занять з дисципліни « Біологія птахів» модуля № 1 / В. О. Іванов, О. В. Ведмеденко, С. О. Назаренко, В. В. Приймак. – Херсон. – Ред. Вид. Центр „Колос” ХДАУ. – 2011. – 30 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8387
Appears in Collections:Факультет біології, географії і екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33. Методичні рекомендації Біологія птахів 2010.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.